Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16971
Title: MODELIRANJE TROHOIDNOG OZUBLJENJA SA ASPEKTA RAVNOMERNOG HABANJA BOKOVA ZUBACA
Authors: Ivanović, Lozica
Devedzic, Goran
Issue Date: 2008
Abstract: U radu je prezentovan teorijski model ozubljenja sa modifikovanim trohoidnim profilom, koji se primenjuje kod gerotorskih pumpi. Gerotorske pumpe pripadaju grupi planetarnih rotacionih mašina čija je kinematika zasnovana na principu planetarnog mehanizma sa unutrašnjim ozubljenjem. Prikazana je detaljna analiza specifičnog klizanja u tačkama dodira spregnutih profila na bazi razvijenih geometrijskih i kinematskih modela trohoidnog ozubljenja, kao i izrazi za njegovo određivanje. Specifično klizanje je jedan od značajnih faktora ograničenja pri izboru geometrijskih parametara profila ozubljenja i pokazatelj je uslova za pojavu trenja i habanja površina zubaca u kontaktu. Cilj optimalnog izvođenja konstrukcije gerotorske pumpe je da se odgovarajućim izborom geometrijskih parametara ozubljenja ostvari ravnomerno habanje zubaca spregnutih zupčanika u procesu sprezanja. Stoga je neophodno da se obezbedi jednakost specifičnih klizanja u tačkama sa najvećom brzinom klizanja, odnosno u tačkama koje su najudaljenije od trenutnog pola relativnih brzina. U tom smislu, u radu su definisana ograničenja kojima se obezbeđuje ravnomernost habanja bokova zubaca spregnutih zupčanika sa aspekta kinematike.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16971
Type: conferenceObject
Appears in Collections:Faculty of Engineering, Kragujevac

Page views(s)

25

Downloads(s)

6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proizvodno masinstvo 2008.PDF5.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons