Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17372
Назив: Quantum Structures in Foundations and Applications of Quantum Theory
Аутори: Jeknić-Dugić J.
Dugic, Miroljub
Arsenijević, Momir
Датум издавања: 2014
Сажетак: Realistic physical systems are composite, i.e. decomposable into subsystems. In classical physics decompo- sitions are often regarded artificial, i.e. as a mathematical artifact. However, in quantum mechanical context, the things are not that simple. In this paper we describe the linear canonical transformations and the induced bipartite structures in different contexts: quantum measurement and decoherence, quantum correlations as resource for the quantum information processing, quantum thermodynamics and certain applications.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17372
Тип: conferenceObject
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

16

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
Tinkos 2014.pdf350.31 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.