Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17570
Назив: CHEMICAL ANALYSIS OF DIFERENT BRANDS OF ORANGE JUICE IN SERBIAN MARKET
Аутори: Mašković, Jelena
Paunović, Gorica
Mašković, Pavle
Kaplarević, Ivana
Часопис: XXVIII savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem
Датум издавања: 2023
Сажетак: The chemical analysis of five different brands of orange juice in the Serbian market were evaluated to determine their overall quality. Assays were evaluated for eight quantitative characters: pH value, moisture content, total solids, acidity, content of Ca2+, Mg2+, Cl- and Vitamin C at the laboratory of the Faculty of Agronomy, Čačak. The analyses were performed under the Ordinance on fruit juices and certain related products intended for human consumption ("Official Gazette of RS", No. 103/2018, 94/2019, 2/2020 - correction, 84/2020). Generally, the juice samples were within the regulatory specifications, and are fit for consumption.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17570
Тип: conferenceObject
DOI: 10.46793/SBT28.503M
Налази се у колекцијама:Faculty of Agronomy, Čačak

Број прегледа

62

Број преузимања

15

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
64-SoBT2023_Mašković J. et al.pdf245.04 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons