Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/8644
Назив: Epidermal growth factor receptor gene in non-small-cell lung cancer: The importance of promoter polymorphism investigation
Аутори: Jurisic, Vladimir
Obradović, Jasmina
Pavlovic, Sonja
Djordjevic, Natasa
Часопис: Analytical Cellular Pathology
Датум издавања: 1-јан-2018
Сажетак: Copyright © 2018 Vladimir Jurišić et al. Recently, epidermal growth factor receptor (EGFR) was a key molecule in investigation of lung cancer, and it was a target for a new therapeutic strategy, based on molecular analyses. In this review, we have summarized some issues considering the role of EGFR in lung cancer, its coding gene, and its promoter gene polymorphisms (SNPs) -216G/T and -191C/A in non-small-cell lung cancer (NSCLC). The position of the SNPs indicates their significant role in EGFR regulation. The accumulation of knowledge regarding SNPs lately suggests their significant and important role in the onset of carcinogenesis, the prediction of the onset of metastases, the response to therapy with TKI inhibitors, and the onset of toxic effects of the applied therapy. Based on this, we suggest further studies of the relationship of clinical significance to SNPs in patients with lung tumors.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/8644
Тип: journal article
DOI: 10.1155/2018/6192187
ISSN: 22107177
SCOPUS: 85056285080
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac
Institute for Information Technologies, Kragujevac

Број прегледа

80

Број преузимања

18

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.1155-2018-6192187.pdf1.88 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.