Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/8751
Назив: Variability of secondary metabolites of the species Cichorium intybus L. from different habitats
Аутори: Zlatić, Nenad
Stankovíc M.
Датум издавања: 2017
Сажетак: © 2017 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. The principal aim of this paper is to show the influence of soil characteristics on the quantitative variability of secondary metabolites. Analysis of phenolic content, flavonoid concentrations, and the antioxidant activity was performed using the ethanol and ethyl acetate plant extracts of the species Cichorium intybus L. (Asteraceae). The samples were collected from one saline habitat and two non-saline habitats. The values of phenolic content from the samples taken from the saline habitat ranged from 119.83 to 120.83 mg GA/g and from non-saline habitats from 92.44 to 115.10 mg GA/g. The amount of flavonoids in the samples from the saline locality varied between 144.36 and 317.62 mg Ru/g and from non-saline localities between 86.03 and 273.07 mg Ru/g. The IC50 values of antioxidant activity in the samples from the saline habitat ranged from 87.64 to 117.73 µg/mL and from 101.44 to 125.76 µg/mL in the samples from non-saline habitats. The results confirmed that soil types represent a significant influence on the quantitative content of secondary metabolites. The greatest concentrations of phenols and flavonoids and the highest level of antioxidant activity were found in the samples from saline soil. This further corroborates the importance of saline soil as an ecological factor, as it is proven to give rise to increased biosynthesis of secondary metabolites and related antioxidant activity.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/8751
Тип: article
DOI: 10.3390/plants6030038
SCOPUS: 2-s2.0-85029363381
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

111

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.3390-plants6030038.pdf256.22 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons