Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/8962
Назив: Tribological studies on copper-based friction linings
Аутори: Kandeva M.
Karastoyanov, Dimitar
Nikolcheva G.
Stojanovic, Blaza
Svoboda, Petr
Vencl, Aleksandar
Часопис: Tribology in Industry
Датум издавања: 1-јан-2017
Сажетак: © 2017 Published by Faculty of Engineering. The objects of this work were nine different copper-based friction linings produced from powder by pressing and sintering. Six copper-based friction linings contained 3 wt.% zinc (Zn) and variable content of tin (Sn), i.e. 1, 2, 4, 6, 8 and 10 wt. %. Three copper-based friction linings were with fixed contents of Zn (3 wt.%) and Sn (10 wt.%), and with different amount of SiC particles, i.e. 2, 4 and 6 wt.%. Tribological studies on these friction linings included determination of the static and kinetic coefficient of friction under different normal loads and unlubricated sliding conditions, as well as, determination of the abrasive wear resistance under different normal loads and unlubricated sliding/rolling conditions. The analysed results present the influence of Sn content and addition of SiC particles to the copper-based friction lining on its friction and wear properties.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/8962
Тип: article
DOI: 10.24874/ti.2017.39.02.10
ISSN: 03548996
SCOPUS: 85021223546
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac

Број прегледа

75

Број преузимања

37

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.24874-ti.2017.39.02.10.pdf999.76 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons