Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9059
Назив: The effects of polyphenol-rich chokeberry juice on fatty acid profiles and lipid peroxidation of active handball players: Results from a randomized, double-blind, placebo-controlled study
Аутори: Petrović, Snježana
Arsić A.
Glibetic M.
Cikiriz N.
Jakovljevic V.
Vucic, Vesna
Часопис: Canadian Journal of Physiology and Pharmacology
Датум издавања: 12-апр-2016
Сажетак: © 2016, Canadian Science Publishing. All rights reserved. The effect of polyphenol-rich chokeberry juice consumption on plasma phospholipid fatty acid profiles of 32 active male and female handball players was examined. This randomized, double-blind, placebo-controlled study was conducted during the preparatory training in a closed campus, where 18 players (8 males, 10 females) consumed 100 mL of chokeberry juice, while 14 players (7 males, 7 females) consumed placebo. Lipid status, glucose, thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), and percentages of fatty acids were assessed at baseline and at the end of the study. Consumption of chokeberry juice induced decreases of C18: 1n-9 and C18: 3n-3 in men, but no changes in female players. However, placebo-controlled groups had reduced proportions of mono- (C16: 1n-7, C18: 1n-7) and polyunsaturated fatty acids (PUFAs: C18: 3n-3, C20: 5n-3, and C22: 4n-6) in males, as well as n-6 PUFAs and total PUFAs in females after consumption. These results indicate that chokeberry juice had a weak impact on attenuating the effect of intensive training in active handball players.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9059
Тип: Article
DOI: 10.1139/cjpp-2015-0575
ISSN: 00084212
SCOPUS: 84989878280
Налази се у колекцијама:University Library, Kragujevac
[ Google Scholar ]

Број прегледа

14

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.1139-cjpp-2015-0575.pdf318.97 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.