Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9267
Назив: Laplacian energy of union and cartesian product and laplacian equienergetic graphs
Аутори: Ramane H.
Gudodagi G.
Gutman, Ivan
Датум издавања: 2015
Сажетак: The Laplacian energy of a graph G with n vertices and m edges is defined as LE(G) = ∑ni=1 |μi-2m/n|, where μ1, μ2,...,μn are the Laplacian eigenvalues of G. If two graphs G1 and G2 have equal average vertex degrees, then LE(G1 ∪ G2) = LE(G1) + LE(G2). Otherwise, this identity is violated. We determine a term Ξ, such that LE(G1) + LE(G2) - Ξ ≤LE(G1 ∪ G2) ≤ LE(G1)+LE(G2)+Ξ holds for all graphs. Further, by calculating LE of the Cartesian product of some graphs, we construct new classes of Laplacian non-cospectral, Laplacian equienergetic graphs.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9267
Тип: article
DOI: 10.5937/KgJMath1502193R
ISSN: 1450-9628
SCOPUS: 2-s2.0-84951059456
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

96

Број преузимања

4

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.5937-KgJMath1502193R.pdf423.16 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons