Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9303
Назив: A congruence relation for wiener and szeged indices
Аутори: Gutman, Ivan
Xu K.
Liu M.
Часопис: Filomat
Датум издавања: 1-јан-2015
Сажетак: © 2015, University of Nis. All Rights Reserved. Inarecentpaper[H.Lin,MATCHCommunicationsinMathematicalandinComputerChemistry 70 (2013) 575–582], a congruence relation for Wiener indices of a class of trees was reported. We now show that Lin’s congruence is a special case of a much more general result.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9303
Тип: article
DOI: 10.2298/FIL1505081G
ISSN: 03545180
SCOPUS: 84929258002
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

58

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.2298-FIL1505081G.pdf212.67 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.