Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9499
Назив: Performances of low temperature radiant heating systems
Аутори: Bojic M.
Cvetković, Dragan
Marjanovic V.
Blagojevic M.
Djordjevic Z.
Часопис: Energy and Buildings
Датум издавања: 25-мар-2013
Сажетак: This paper reports investigations of energy, environmental, and economic performances of floor, wall, ceiling, and floor-ceiling heating. It is found that the floor-ceiling heating has the best performances: the lowest energy and exergy consumption, exergy destruction, CO2 emissions (compound, direct, and avoidable), and operation costs. In addition, it uses boiler of the lowest power. The worst system by all these parameters is the classical ceiling heating. The comparison of the room operative air temperatures and the operative air temperatures set by thermostats shows that all systems give satisfactory results without significant deviations. The largest deviation and the lowest values of the surrounding inner surfaces of the exterior walls are found for the floor-ceiling ceiling panel system. © 2013 Elsevier B.V.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9499
Тип: Article
DOI: 10.1016/j.enbuild.2013.02.033
ISSN: 03787788
SCOPUS: 84875203890
Налази се у колекцијама:Institute for Information Technologies, Kragujevac
[ Google Scholar ]

Број прегледа

18

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.1016-j.enbuild.2013.02.033.pdf530.06 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.