Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9506
Назив: Suppression of natural killer-cell and dendritic-cell apoptotic tumoricidal activity in patients with head and neck cancer
Аутори: Baskić D.
Vujanovic L.
Arsenijevic, Nebojsa
Whiteside T.
Myers E.
Vujanovic N.
Датум издавања: 2013
Сажетак: Background Natural killer (NK) cells and dendritic cells (DCs) mediate tumor cell apoptosis using tumor necrosis factor superfamily ligands (TNFSFLs). This cytotoxicity is an important anticancer immune defense mechanism. Methods We examined TNFSFL expression and apoptotic tumoricidal activity (ATA) of purified NK cells and DCs, and peripheral blood mononuclear leukocytes (PBMLs) of healthy individuals and patients with head and neck cancer (HNC) before and after cancer ablation. Results PBMLs, NK cells and DCs, but not NK-cell/DC-depleted PBMLs, expressed multiple TNFSFLs and mediated ATA. Both TNFSFL expression and ATA were suppressed in tumor-bearing, and restored in tumor-ablated patients with (HNC) Soluble TNF superfamily receptors (solTNFSFRs) were increasingly bound by PBNLs of tumor-bearing HNC patients. Dissociation of solTNFSFR led to more pronounced increases in TNFSFL expression and ATA of PBMLs of patients with HNC than healthy individuals. Conclusion NK-cell and DC TNFSFL expression and ATA are suppressed in patients with HNC. This suppression is tumor-dependent and possibly mediated by solTNFSFRs. © 2012 Wiley Periodicals, Inc.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9506
Тип: article
DOI: 10.1002/hed.22968
ISSN: 1043-3074
SCOPUS: 2-s2.0-84874106389
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac

Број прегледа

54

Број преузимања

5

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.1002-hed.22968.pdf2.26 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons