Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9642
Назив: Effects of 3-methylhistamine and phenylethylamine on histamine action on isolated guinea-pig trachea rings
Аутори: Olgica G.
Zorica L.
Suzana P.
Pagnacco, Maja C.
Jelica S.
Petronijević, Jelena
Rosic, Gvozden
Rosic, Mirko
Часопис: Acta Veterinaria
Датум издавања: 1-дец-2011
Сажетак: It is well known that histamine produces constriction via H 1 receptors and decreases tracheal smooth muscle tone via H 2 and H 3 receptors. In addition, it has already been reported that 3-methylhistamine and phenylethylamine are competitive antagonists of histamine N-methyl-transferase (HMT), the enzyme responsible for rapid inactivation of histamine. Our results suggest the possibility that 3-methyl-histamine and phenylethylamine as competitive antagonists of histamine N-methyl-transferase lead to potentiation of histamine induced constriction of isiolated guinea-pig trachea, probably due to the decrease of histamine methylation and consequent inactivation. In as much, 3-methyl-histamine and phenylethylamine had no effect on the basal tone of isolated trachea smooth muscle, as well as on other mechanisms leading to increased responsiveness of guinea-pig tracheal smooth muscle (acetylcholine, KCl, electro stimulation).
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9642
Тип: Article
DOI: 10.2298/AVB1106505G
ISSN: 05678315
SCOPUS: 84855840351
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac
[ Google Scholar ]

Број прегледа

19

Број преузимања

7

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.2298-AVB1106505G.pdf174.88 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.