Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9761
Назив: Lirizacija proze u romanu Preživeti do sutra Grozdane Olujić
Аутори: Markovic, Nina
Часопис: Uzdanica
Датум издавања: јун-2019
Сажетак: The paper analyses lyric elements of Grozdana Olujić’s prose in the novel Preživeti do sutra [Survive until tomorrow], both from the aspect of theme and motif, i. e. the formal level, and the aspect of narration. Lyric elements of the prose are recognized in personified representation of inanimate objects, in the materialization of abstract concepts, in the association and repetition/variation of motifs; in the transformation of action segments into poetic images and in the way the characters emotionally react ‒ strongly, deeply, with every fibre of their being. It can be concluded that these lyric elements in the novel Preživeti do sutra contribute to nuancing the characters’ emotional and mental state, describing their rich inner life and their relations with both family members and other characters. In addition to this, the lyric elements support the symbolisation of the motif and the description of the turbulent wartime life.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9761
Тип: Article
ISSN: 1451-673X
Налази се у колекцијама:Faculty of Education, Jagodina
[ Google Scholar ]

Број прегледа

18

Број преузимања

2

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
UZDANICA_XVI-1_119.pdf241.77 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons