Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9933
Назив: Kinetic investigations of the electrochemical bromination of peracetylated d-glucal in organic solvents
Аутори: Segan, Dejan
Vukicevic R.
Šegan S.
Sojic, Neso
Buriez O.
Manojlović, Dragan
Датум издавања: 2011
Сажетак: Cyclic voltammetry and ultramicroelectrodes were used to investigate the kinetic aspects of the electrochemical bromination of 3,4,6-tri-O-acetyl-d- glucal (1) in acetonitrile (AN), dichloromethane (DCM), and dimethylsulfoxide (DMSO). Qualitative and quantitative results, determined notably from the kinetic parameter [glucal]/v representing the competition between glucal concentration and time, clearly showed that glucal bromination depended on the nature of both the solvent and the in situ electrogenerated reactive brominated species (Br2 or Br3-) obtained from the oxidation of a bromide salt. It was especially shown that Br2 reacted more rapidly than Br3- towards (1). On the other hand, the reactivity of both brominated species appeared to follow the solvent polarity order since the highest reactivity was obtained in DMSO whereas the lowest one was found in DCM. © 2011 Elsevier Ltd. All Rights Reserved.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9933
Тип: article
DOI: 10.1016/j.electacta.2011.08.085
ISSN: 0013-4686
SCOPUS: 2-s2.0-80054931632
Налази се у колекцијама:University Library, Kragujevac

Број прегледа

61

Број преузимања

2

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.