Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9962
Назив: Insight into hydrolytic reaction of N-acetylated l-histidylglycine dipeptide with novel mechlorethamine platinum(ii) complex. NMR and DFT study of the hydrolytic reaction
Аутори: Petrović, Zorica
Petrović, Vladimir
Simijonović, Dušica
Markovic, Svetlana
Датум издавања: 2011
Сажетак: The reaction of K 2PtCl 4 with the alkylating agent mechlorethamine hydrochloride, at a molar ratio of 1:2, results in the formation of 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-N-methylethylammonium-tetrachloridoplatinate(II) complex. The hydrolytic activity of the novel Pt(ii) complex was tested in the reaction with N-acetylated l-histidylglycine dipeptide at a molar ratio 1:1. It was shown that the hydrolytic reaction, performed at 60 °C in acidic medium, leads to the regioselective cleavage of the amide bond involving the carboxylic group of histidine. Density functional theory was used to explore the structures of the proposed participants in the hydrolytic reaction. © 2011 The Royal Society of Chemistry.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9962
Тип: article
DOI: 10.1039/c1dt10593k
ISSN: 1477-9226
SCOPUS: 2-s2.0-80052532446
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac
Institute for Information Technologies, Kragujevac

Број прегледа

90

Број преузимања

5

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.