Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12482
Назив: On the determination of natural frequencies of a cantilever beam in free bending vibration: A rigid multibody approach
Аутори: Šalinić, Slaviša
Nikolić, Aleksandar
Датум издавања: 2013
Сажетак: A new approximate method for the determination of natural frequencies of a cantilever beam in free bending vibration by a rigid multibody system is proposed. Uniform Euler-Bernoulli cantilever beams with and without a lumped mass at the tips are considered. The modelling method consists of two steps. In the first step, the cantilever beam is replaced by lumped masses interconnected by massless flexible beams. In the second step, the massless flexible beams are replaced by massless rigid beams connected through revolute and prismatic joints with corresponding springs in them. Elastic properties of the massless flexible beams are modelled by the springs introduced. The method proposed is compared with similar ones in the literature. © 2013 Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12482
Тип: article
DOI: 10.1007/s10010-013-0168-0
ISSN: 0015-7899
SCOPUS: 2-s2.0-84890015826
Налази се у колекцијама:Faculty of Mechanical and Civil Engineering, Kraljevo

Број прегледа

105

Број преузимања

5

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.