Search by ORCID number

Ćurčić Srećko

 
article
 1. Đurić Milena, Mašković Pavle, Murtić S., Veljkovic Biljana, Ćurčić Srećko, Paunovic Gorica, Boškovic Rakočevic Ljiljana, Quantitation of ellagic acid in blackberries, null, 10.2298/HEMIND130306048D (ISSN 0367-598X) 10.2298-HEMIND130306048D.pdf

 2. Ćurčić Srećko, Blagojević Marija, Ristic Olga, ENSURING QUALITY FOR ENROLLMENT, RENEWAL OF REGISTRATION AND CHANGES IN AGRICULTURAL FARM USING INFORMATION TECHNOLOGIES, null, 10.24874/PES01.02.092 (ISSN 2620-2832)

 3. Koprivica Ranko, Veljkovic Biljana, Turan J., Đokić Dragoslav, Radivojevic D., Ćurčić Srećko, Mileusnic Z., Balalić I., COEFFICIENT OF EXPLOSION OF GRAPE OIL REPAS IN RESPECT OF VARIETY, CONTENT OF HUMIDITY AND SURFACE, null, 10.24874/PES01.01.068 (ISSN 2620-2832)

 4. Ćurčić Srećko, Veskovic Milan, vujicic momcilo, Analiza zahteva za korišćenje otpadne drvne i biljne biomase u Srbiji u energetske svrhe, null, 10.46793/EEE21-3.80C (ISSN 0354-8651) 12 Srecko Curcic_Milan Veskovic_Momcilo Vujicic_Analiza zahteva za koriscenje otpadne drvne biomase.pdf

 
conferenceObject
 1. Ćurčić Srećko, Blagojević Marija, Veskovic Milan, Predicting the Total Energy Potential for Different Plant Species Using Artificial Neural Networks, null, 10.1109/INFOTEH51037.2021.9400697

 
other
 1. Arsovski Slavko, Tadić Danijela, Ćurčić Srećko, Ivanović Lozica, Metodologija za ocenu uticaja uređaja za reciklažu komponenti ELV na životnu sredinu, null ТР-91-2015.pdf

 2. Arsovski Slavko, Tadić Danijela, Ćurčić Srećko, Ivanović Lozica, Softversko rešenje za upravljanje troškovima projektovanja uređaja za reciklažu komponenti ELV Kragujevac, null ТР-90-2015.pdf