Search by ORCID number

Urdarević Bojan

 
article
 1. Urdarević Bojan, PRUŽANJE USLUGA PUTEM MASOVNOG RADA, null, 10.46793/UVP21.459U 459-470.pdf

 2. Urdarević Bojan, PRUŽANjE USLUGA PUTEM INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA, null, 10.46793/XXIv-12.125U 125-136.pdf

 3. Urdarević Bojan, OSTVARIVANjE PRAVA NA KOLEKTIVNO PREGOVARANjE U REPUBLICI SRBIJI, null, 10.46793/UPSSIX.099U 99-112.pdf

 
bookPart
 1. Urdarević Bojan, OSVRT NA NOVA ZAKONSKA REŠENjA O PRIVREMENOM ZAPOŠLjAVANjU U REPUBLICI SRBIJI, null, 10.46793/XXIv-9.193U 1 XXI vek - vek usluga i Usluznog prava 9. - PDF-193-204.pdf

 2. Urdarević Bojan, The Changing Nature of the Right to Strike in the Republic of Serbia, null, 10.46793/LawPG.565U PDF-565-579.pdf

 3. Urdarević Bojan, USLUGE SEZONSKOG RADA PREMA NOVOJ ZAKONSKOJ REGULATIVI, null, 10.46793/XXIv-10.163U 163-172pravni2019.pdf

 4. Urdarević Bojan, Pomoć u kući kao usluga iz oblasti socijalne zaštite, null, 10.46793/XXIv-11.193U 193-202-11.pdf

 5. Urdarević Bojan, Pružanje usluga na daljinu i od kuće za vreme vanrednog stanja, null, 10.46793/UPK20.107U 107-116.pdf

 6. Urdarević Bojan, USLUGE PLATFORMSKOG RADA IZ UGLA SUDSKE PRAKSE, null, 10.46793/XXIv-13.157U 3. Tekst-157-168.pdf

 7. Urdarević Bojan, U SUSRET NOVOM ZAKONU O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU, null, 10.46793/XVIIIMajsko.633U 18 Zbornik-19-1082-633-645.pdf

 8. Urdarević Bojan, ZAŠTITA ZAPOSLENIH OD ZLOSTAVLjANjA NA RADU U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE, null, 10.46793/UPSSX.123U 11. Uskladjivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije knj. 10-15-860-123-134.pdf

 9. Urdarević Bojan, USLUGE PRIVATNIH AGENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE, null, XXI vek – vek usluga i uslužnog prava, knjiga XIV, 10.46793/XXIv-14.111U Usluge 14-111-127.pdf

 10. Urdarević Bojan, REAFIRMACIJA PRAVA NA RAD, null, USKLAĐIVANjE PRAVNOG SISTEMA SRBIJE SA STANDARDIMA EVROPSKE UNIJE, Knjiga XI, 10.46793/UPSSXI.145U Uskladjivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije 2023-145-155.pdf

 
conferenceObject
 1. Urdarević Bojan, PRUŽANjE USLUGE MIRENjA U REŠAVANjU KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA, null, 10.46793/XIVMajsko.779U majsko 2018-779-792.pdf

 2. Urdarević Bojan, USLUŽNE DELATNOSTI STAMBENIH ZADRUGA U REPUBLICI SRBIJI, null, XIX majsko savetovanje, Pravna regulativa usluga u nacionalnim zakonodavstvima i pravu Evropske Unije, 10.46793/XIXMajsko.287U Pravna regulativa usluga u nacionalnim zakonodavstvima i pravu EU 2023-19-1186-287-304.pdf