Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10158
Назив: A deuterium-palladium electrode as a new sensor in non-aqueous solutions: Potentiometric titration of weak acids in acetonitrile and benzonitrile
Аутори: Pantic, Igor
Mihajlović R.
Mihajlović L.
Датум издавања: 2010
Сажетак: A deuterium-palladium electrode was employed as a new indicator electrode for the titration of weak acids in acetonitrile and benzonitrile. The investigated electrode showed a linear dynamic response for p-toluenesulfonic acid in the concentration range from 0.001 M to 0.1 M with a Nernstian slope of 48 mV in acetonitrile. Sodium methylate, potassium hydroxide and tetrabutylammonium hydroxide proved to be very suitable titrating agents for these titrations. The response time was less than 10-11 s and the lifetime of the electrode was limitless. Advantages of the electrode are: long-term stability, fast response, reproducibility, easy preparation and low cost. © 2010 Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10158
Тип: article
DOI: 10.2478/s11696-010-0044-4
ISSN: 0366-6352
SCOPUS: 2-s2.0-77956899401
Налази се у колекцијама:University Library, Kragujevac

Број прегледа

73

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.