Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10165
Назив: Transition metal complexes with thiosemicarbazide-based ligands. Part 57. Synthesis, spectral and structural characterization of dioxovanadium(V) and dioxomolybdenum(VI) complexes with pyridoxal S-methylisothiosemicarbazone
Аутори: Leovac V.
Divjaković V.
Joksović, Milan
Jovanović, Ljiljana
Vojinovic-Jesic, Ljiljana
Češljević V.
Mlinar M.
Часопис: Journal of the Serbian Chemical Society
Датум издавања: 1-јан-2010
Сажетак: This work is concerned with the synthesis of neutral dioxovanadium(V) and dioxomolybdenum(VI) complexes with tridentate ONN pyridoxal S- methylisothiosemicarbazone (PLITSC) of the respective formulas [VO 2(PLITSC-H)]·2H 2O and [MoO 2(PLITSC-2H) ]. Structural X-ray analysis of the vanadium complex showed that it has an almost ideal square-pyramidal structure, while the molybdenum complex is supposed to have a polymeric octahedral structure. In addition to elemental analysis, both complexes were characterized by conductometric and magnetometric measurements, as well as by IR, UV-Vis, 1H-and 13C-NMR spectra. © 2010 Copyright (CC) SCS.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10165
Тип: article
DOI: 10.2298/JSC100113045L
ISSN: 03525139
SCOPUS: 77956447402
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

64

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.