Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10173
Назив: Antioxidant and antimicrobial properties of the lichens Anaptychya ciliaris, Nephroma parile, Ochrolechia tartarea and Parmelia centrifuga
Аутори: Ranković B.
Ranković D.
Kosanic, Marijana
Marić D.
Датум издавања: 2010
Сажетак: The aim of this study was to characterize the antioxidant and antimicrobial activity of the methanol extracts of: Anaptychya ciliaris, Nephroma parile, Ochrolechia tartarea and Parmelia centrifuga. The methanol extract of the P. centrifuga showed a strong antioxidant activity, in comparison to the extracts from A. ciliaris, O. tartarea and N. parile which were relatively weaker. Furthermore, the methanol extract of the lichen P. centrifuga was shown to contain the highest total phenol content (54.19 mg/g of the dry extract). Interestingly, a statistically significant positive relationship between the antioxidant activity and the total phenol content was observed. The minimum inhibitory concentration (MIC) against six bacterial and eleven fungi was established for the methanol extracts from each of species of lichens. The methanol extracts of the lichens P. centrifuga and O. tartarea showed the strongest both antibacterial and antifungal activity. Taken together, the results from this study suggest that the lichens P. centrifuga and O. tartarea may be used as a natural source of antioxidants in addition to providing certain antimicrobial features. © 2010 Versita Warsaw and Springer-Verlag Wien.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10173
Тип: article
DOI: 10.2478/s11535-010-0043-z
ISSN: 1895-104X
SCOPUS: 2-s2.0-77955849993
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

58

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.