Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10183
Назив: Diethanolamine and N,N-diethylethanolamine ionic liquids as precatalyst-precursors and reaction media in green Heck reaction protocol
Аутори: Petrović, Zorica
Simijonovišć D.
Petrović, Vladimir
Markovic, Svetlana
Часопис: Journal of Molecular Catalysis A: Chemical
Датум издавања: 15-јул-2010
Сажетак: It was found that Heck reaction with PdCl2 in diethanolamine and N,N-diethylethanolamine ionic liquids (ILs) is more efficient than analogous reactions performed in classical organic solvents. The used ILs facilitate solubility of the Pd(II) precatalysts, increase catalyst stability during the reaction, and function as reaction media, bases, precatalyst-precursors, good coordinating ligands, and mobile support for active Pd species. Thus, Heck reaction occurs without additional solvents, ligands and bases, that makes experimental procedure much simpler. Our DFT investigation provides mechanistic insight into the formation of the trans-[PdCl2(DEA)2] complex that acts as a precatalyst. © 2010 Elsevier B.V.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10183
Тип: article
DOI: 10.1016/j.molcata.2010.05.010
ISSN: 13811169
SCOPUS: 77955424646
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

61

Број преузимања

4

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.