Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10184
Назив: Transition metal complexes with Girard reagent-based ligands. Part V. Synthesis, characterization and crystal structure of pentagonal-bipyramidal manganese(II) complex with 2,6-diacetylpyridine bis(Girard-T hydrazone)
Аутори: Vojinovic-Jesic, Ljiljana
Češljević V.
Bogdanovic, Goran A.
Leovac V.
Mészáros Szécsényi, Katalin
Divjaković V.
Joksović, Milan
Часопис: Inorganic Chemistry Communications
Датум издавања: 1-сеп-2010
Сажетак: The article describes the synthesis and crystal structure of the Mn(II) complex with 2,6-diacetylpyridine bis(Girard-T hydrazone), (H 2dap(GT)2)2+, of the formula [Mn(H 2dap(GT)2)(NCS)2](NCS)2•MeOH. The complex has a pentagonal-bipyramidal coordination geometry, with pentadentate N3O2 ligand in the equatorial plane and two isothiocyanato groups in the axial positions. Both the ligand and the complex are characterized by their FT-IR spectra and thermal data. © 2010 Elsevier B.V.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10184
Тип: article
DOI: 10.1016/j.inoche.2010.06.022
ISSN: 13877003
SCOPUS: 77955424448
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

65

Број преузимања

4

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.