Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10193
Назив: Neonatal outcome following exposure to organophosphorous pesticides
Аутори: Đorđević M.
Vujic, Ana
Jovanović, Boris
Djordjevic, Gordana
Sazdanovic, Maja
Sazdanovic, Predrag
Датум издавања: 2010
Сажетак: The aim of our study was to determine the neonatal outcome in mothers and children exposed to organophosphorous pesticides (OP). We found that 22.4% pregnant women were exposed to organophosphorous pesticides. OP pesticide concentration was higher in breast milk, newborn sera than maternal sera. Newborn parameters such as birth weight, birth length, head circumference, Apgar score and presence of meconium, as well as gestational age of delivery, showed no significant difference between the two groups. However, postpartum weight loss, hospitalization duration, levels of newborn bilirubin and glycaemia differed significantly between the two groups. Morbidity and presence of CNS disorders were six times and more than twelve times higher, respectively, in the OP-exposed than in the OP pesticide non-exposed group.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10193
Тип: article
DOI: 10.2298/ABS1001001D
ISSN: 0354-4664
SCOPUS: 2-s2.0-77955143086
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac

Број прегледа

113

Број преузимања

7

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
0354-46641001001D.pdf130.11 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons