Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10226
Назив: Correlations between local aromaticity indices of bipartite conjugated hydrocarbons
Аутори: Balaban A.
Đurđević Nikolić, Jelena
Gutman I.
Jeremic M.
Radenkovic, Slavko
Часопис: Journal of Physical Chemistry A
Датум издавања: 13-мај-2010
Сажетак: Local aromaticity in rings of conjugated hydrocarbons can be measured in a variety of ways. In the present paper, we concentrate on two of these, namely, EC, i.e., the π-electron content or π-electron partition, and ef, the energy effect of cycles. For the central ring in five bipartite conjugated hydrocarbons (anthracene, triphenylene, perylene, coronene, and biphenylene), it was found that EC and ef values are modified in a consistent and predictable manner by annelation with benzenoid rings. Equations are presented for computing EC and ef values for the central ring in terms of three integers representing the numbers of annelated benzenoid rings (A, L, and G for angular, linear, and geminal annelation, respectively). The coefficients of A and G are positive (A > G) and the coefficient of L is negative for benzenoids, but for biphenylene, the situation is reversed for coefficients in the correlation for ef values. © 2010 American Chemical Society.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10226
Тип: article
DOI: 10.1021/jp1002148
ISSN: 10895639
SCOPUS: 77952185408
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

70

Број преузимања

4

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.