Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10245
Назив: In vitro synergistic antibacterial activity of Melissa officinalis L. and some preservatives
Аутори: Stanojevic D.
Čomić, Ljiljana
Stefanović, Olgica
Solujić-Sukdolak S.
Датум издавања: 2010
Сажетак: The aim of this study was to investigate the antibacterial activity of aqueous, ethanol and ethyl acetate extracts of the species Melissa officinalis L. and their in vitro synergistic action with preservatives, namely: sodium nitrite, sodium benzoate and potassium sorbate against selected food spoiling bacteria, for a potential use in food industry. Synergistic action was noticed in almost every combination between plant extracts and preservatives. This work showed that the active compounds from ethanol, ethyl acetate and aqueous extracts of Melissa officinalis L. significantly enhanced the effectiveness of tested preservatives. Synergism was established at plant extract and preservative concentrations corresponding to 1/4 and 1/8 minimal inhibitory concentration values, which indicated the possibility of avoiding the use of higher concentrations of tested preservatives.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10245
Тип: article
DOI: 10.5424/sjar/2010081-1149
ISSN: 1695-971X
SCOPUS: 2-s2.0-77949313516
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

130

Број преузимања

17

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.5424-sjar-2010081-1149.pdf61.71 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons