Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10262
Назив: A deuterium-palladium electrode as a new sensor in non-aqueous solutions: Potentiometric titration of weak acids in N,N-dimethylformamide and N-methylpyrrolidone
Аутори: Mihajlović L.
Mandić, Snežana
Pantic, Igor
Mihajlović R.
Датум издавања: 2010
Сажетак: A deuterium-palladium electrode was employed as a new indicator electrode for the titration of weak acids in N,N-dimethylformamide and methylpyrrolidone. The investigated electrode showed a linear dynamic response for p-toluenesulfonic acid in the concentration range from 0.1 to 0.001 M, with a nernstian slope of 78.0 mV in N,N-dimethylformamide and of 64 mV per decade in N-methylpyrrolidone. Sodium methylate, potassium hydroxide, and tetrabutylammonium hydroxide proved to be very suitable titrating agents for these titrations. The potential in the course of the titration and at the titration end point was rapidly established. The response time was less than 10-11 s, and the lifetime of the electrode is long. The experimental results obtained for the proposed electrochemical sensor and a conventional glass electrode were in good agreement. The advantages of the electrode are log-term stability, fast response, reproducibility, and easy preparation. © 2009 Springer-Verlag.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10262
Тип: article
DOI: 10.1007/s10008-009-0797-2
ISSN: 1432-8488
SCOPUS: 2-s2.0-70350786447
Налази се у колекцијама:University Library, Kragujevac

Број прегледа

115

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.