Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10302
Назив: Vertex-degree-based topological indices of catacondensed hexagonal systems
Аутори: Rada, Juan
Cruz R.
Gutman, Ivan
Датум издавања: 2013
Сажетак: A number of vertex-degree-based topological indices (TIs) can be expressed as a linear combination of the parameters mij, the number of edges with end vertices of degree i and j. We study the TIs of catacondensed hexagonal systems. Specifically, we introduce two operations, linearizing and unbranching, and show that TI is monotone with respect to these. As a consequence, we express TI in terms of the number of angular and branched hexagons. The catacondensed hexagonal systems for which TI assumes extremal values are characterized, as well as their TI-values derived. © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10302
Тип: article
DOI: 10.1016/j.cplett.2013.04.032
ISSN: 0009-2614
SCOPUS: 2-s2.0-84878114855
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

80

Број преузимања

5

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.