Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10461
Назив: Value-based management and corporate governance: A study of serbian corporations
Аутори: Stančić, Predrag
Todorovic, Miroslav
Čupić, Milan
Часопис: Economic Annals
Датум издавања: 1-дец-2012
Сажетак: The aim of this paper is to determine the place and role of corporate governance and performance measures in the efforts of managers to maximize shareholder value, and the attitude of Serbian corporations toward these issues. The paper first analyses the importance of corporate governance and performance measures in the context of value-based management. Then, through the multiple case study, we investigate the attitude of seven Serbiancorporations toward defining the general corporate objective, corporate governance, and performance measurement. Finally, we point out the factors and preconditions that determine corporate culture, objective definition, and performance measures used by Serbian corporations.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10461
Тип: article
DOI: 10.2298/EKA1293093S
ISSN: 00133264
SCOPUS: 84872527482
Налази се у колекцијама:Faculty of Economics, Kragujevac

Број прегледа

67

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.