Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10495
Назив: Chemical composition of three Parmelia lichens and antioxidant, antimicrobial and cytotoxic activities of some their major metabolites
Аутори: Manojlovic, Nedeljko
Ranković B.
Kosanic, Marijana
Vasiljević, Perica
Stanojkovic, Tatjana
Датум издавања: 2012
Сажетак: The aim of this study is to investigate chemical composition of acetone extracts of the lichens Parmelia caperata, P. saxatilis and P. sulcata and antioxidant, antimicrobial and anticancer activities of some their major metabolites. The phytochemical analysis of acetone extracts of three Parmelia lichens were determined by HPLC-UV method. The predominant phenolic compounds in these extracts were protocetraric and usnic acids (P. caperata) and depsidone salazinic acid (other two species). Besides these compounds, atranorin and chloroatranorin, were also detected in some of these extracts. Antioxidant activity of their isolated metabolites was evaluated by free radical scavenging, superoxide anion radical scavenging and reducing power. As a result of the study salazinic acid had stronger antioxidant activity than protocetraric acid. The antimicrobial activity was estimated by determination of the minimal inhibitory concentration by the broth microdilution method. Both compounds were highly active with minimum inhibitory concentration values ranging from 0.015 to 1 mg/ml. Anticancer activity was tested against FemX (human melanoma) and LS174 (human colon carcinoma) cell lines using MTT method. Salazinic acid and protocetraric acid were found to be strong anticancer activity toward both cell lines with IC50 values ranging from 35.67 to 60.18 μg/ml. The present study shows that tested lichen compounds demonstrated a strong antioxidant, antimicrobial, and anticancer effects. That suggest that these lichens can be used as new sources of the natural antimicrobial agents, antioxidants and anticancer compounds. © 2012 Elsevier GmbH. All rights reserved.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10495
Тип: article
DOI: 10.1016/j.phymed.2012.07.012
ISSN: 0944-7113
SCOPUS: 2-s2.0-84866742986
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac
Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

105

Број преузимања

5

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.