Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10646
Назив: CLASSIFICATION OF ASTEROID FAMILIES WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
Аутори: Vujičić, Dejan
Pavlovic, Radisa
Milošević, Danijela
Dordević Borislav
Randjić, Siniša
Stojić, Dijana
Датум издавања: 2020
Сажетак: © 2020. The Author(s). Published by Astronomical Observatory of Belgrade and Faculty of Mathematics, University of Belgrade. This open access article is distributed under CC BY-NC-ND 4.0 International licence. All Rights Reserved. This paper describes an artificial neural network for classification of asteroids into families. The data used for artificial neural network training and testing were obtained by the Hierarchical Clustering Method (HCM). We have shown that an artificial neural networks can be used as a validation method for the HCM on families with a large number of members.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10646
Тип: article
DOI: 10.2298/SAJ2001039V
ISSN: 1450-698X
SCOPUS: 2-s2.0-85099987946
Налази се у колекцијама:Faculty of Technical Sciences, Čačak

Број прегледа

123

Број преузимања

9

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.2298-SAJ2001039V.pdf1.28 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons