Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10703
Назив: Head righting reflex in newborns as the predictive factor of early child development: a longitudinal study
Аутори: Adamovic, Dragan
Jurisic Skevin, Aleksandra
Madić, Dejan
Sovilj M.
Jelicic, Ljiljana
Maksimović G.
Subotić M.
Часопис: Early Child Development and Care
Датум издавања: 1-јан-2020
Сажетак: © 2020 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group. This study analysed whether the assessment of head righting reflex (HRR) in babies immediately after birth can be used in prediction of early child development. In 54 healthy newborns, testing of HRR was conducted on the third day upon birth. The HRR at birth were correlated with balance ability (BA), speech and language development (SLD) and social-emotional behaviour (SEB), on the same sample of children at the age of 5. Children whose HRR was absent or incomplete immediately after birth, later start to sit, stand, walk and talk and that differences are statistically significant (p<0.02, p<0.05, p<0.01 and p<0.01 respectively). Children with better BA (t = 2,32; p<0.02) and SLD (t = 2,33; p<0.02) at the age of 5, had present HRR at birth. Although the HRR reaches its full maturity at the end of the 2nd month of life, its onset immediately after birth could serve as a predictor of early child development.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10703
Тип: journal article
DOI: 10.1080/03004430.2020.1798419
ISSN: 03004430
SCOPUS: 85089033289
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac

Број прегледа

60

Број преузимања

2

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.