Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10789
Назив: Work-related burnout syndrome in special education teachers working with children with developmental disorders–possible correlations with some socio-demographic aspects and assertiveness
Аутори: Jovanovic V.
Karic J.
Mihajlovic, Goran
Dzamonja-Ignjatovic T.
Hinić, Darko
Часопис: European Journal of Special Needs Education
Датум издавања: 20-окт-2019
Сажетак: © 2019, © 2019 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group. The aim of this research was to examine the levels of burnout syndrome dimensions in special education teachers and correlations with some socio-demographic characteristics, job characteristics, and levels of assertiveness. The research included 225 special education teachers from Serbia (82% were women, 18% were men, with the average age of 42.51 ± 9.23 years). Research instruments included Maslach Burnout Inventory, Rathus Assertiveness Schedule, and a socio-demographic questionnaire. There were differences in all burnout dimensions in relation to types of students’ special needs. Higher levels of burnout symptoms were observed in teachers working with children with motor skill disorders. The assertiveness scores had a significant negative correlation with emotional exhaustion and depersonalisation, and a positive correlation with a lack of accomplishment. The results obtained may help in the planning of the adequate preventative measures for improving the mental health of those professionals.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10789
Тип: article
DOI: 10.1080/08856257.2019.1572092
ISSN: 08856257
SCOPUS: 85060927155
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac
The Faculty of Philology and Arts, Kragujevac (FILUM)

Број прегледа

105

Број преузимања

5

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.