Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10966
Назив: Ellipticity-dependent ionization yield for noble atoms
Аутори: Delibašić, Hristina
Petrović, Violeta
Датум издавања: 2019
Сажетак: © 2019 Chinese Physical Society and IOP Publishing Ltd. The photoionization in the frame of the Ammosov-Delone-Krainov theory has been theoretically examined for noble gases, argon, krypton, and xenon, in an elliptically polarized laser field. We consider the intermediate range of the Keldysh parameter, γ ∼ 1, and analyze the influence of shifted ionization potential and temporal profile to eliminate disagreement between theoretical and experimental findings. By including these effects in the ionization rates, we solve rate equations in order to determine an expression for the ionization yield. The use of modified ionization potential shows that the ionization yields will actually decrease below the values predicted by original (uncorrected) formulas. This paper will discuss the causes of this discrepancy.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10966
Тип: article
DOI: 10.1088/1674-1056/28/8/083201
ISSN: 1674-1056
SCOPUS: 2-s2.0-85072715726
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

56

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.