Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11127
Назив: Coronary artery spasm – One medical entity with different treatment options
Аутори: Zdravkovic, Vladimir
Vucic, Rada
Sreckovic M.
Simic Vukomanovic, Ivana
Mitrović V.
Dincic D.
Knežević, Jasmina
Zdravkovic, Nemanja
Часопис: Vojnosanitetski Pregled
Датум издавања: 1-сеп-2018
Сажетак: © 2018, Inst. Sci. inf., Univ. Defence in Belgrade. All rights reserved. Introduction. Myocardial infarction (MI) is characterized by a critical myocardial ischemia followed by an irreversible myocardial cell damage or death. Case report. We presented two similar clinical cases with the ST segment elevation myocardial infarction (STEMI) diagnosis due to a prolonged coronary artery spasm, but with different treatment options due to different basic patophysiological supstrates and clinical presentations. Conclusion. Coronary artery spasm is a very complex pathophysiological entity with a different medication therapy management. Although the percutaneous coronary intervention can be the first choice, the treatment strategy should be carefully planned.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11127
Тип: journal article
DOI: 10.2298/VSP160405385Z
ISSN: 00428450
SCOPUS: 85055540711
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac

Број прегледа

61

Број преузимања

2

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.2298-VSP160405385Z.pdf1.41 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.