Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11148
Назив: Infrared wavelength dependence of leaky mode losses and steady state distribution in W-type glass optical fibers
Аутори: DJORDJEVICH, Alexandar
Simović, Ana
Savovic, Svetislav
Drljača, Branko
Часопис: Optics Communications
Датум издавања: 15-јул-2018
Сажетак: © 2018 Elsevier B.V. Infrared wavelength dependence of leaky mode losses and steady state distribution (SSD) in W-type glass optical fibers (doubly clad fibers with three layers) is investigated in this paper for parametrically varied depths and widths of the fiber's intermediate optical layer. This enables a tailoring of configuration of the W-type fiber to suit an application at hand. We have shown that the proposed W-type fiber has better transmission characteristics at longer infrared wavelengths.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11148
Тип: journal article
DOI: 10.1016/j.optcom.2018.02.067
ISSN: 00304018
SCOPUS: 85043498689
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

58

Број преузимања

1

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.