Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11294
Назив: A Comparative Study of the Two Isomers of Bicalicene
Аутори: Đurđević Nikolić, Jelena
Gutman I.
Датум издавања: 2018
Сажетак: © 2018 Taylor & Francis Group, LLC. Two isomers of bicalicene are possible. The trans-isomer is a stable aromatic compound, known since the 1980s. The cis-isomer has never been experimentally prepared and has so far attracted little attention of theoretical chemists. The properties of cis-bicalicene are now studied theoretically, using the B3LYP/6-311G(d,p) quantum-chemical method. All data obtained (geometric, energetic, as well as those based on harmonic oscillator model of aromaticity and nucleus-independent chemical shift indices of local aromaticity) unequivocally indicate that the “missing” isomer of bicalicene is an unstable antiaromatic species, and that the lack of its existence is no surprise whatsoever.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11294
Тип: article
DOI: 10.1080/10406638.2016.1140659
ISSN: 1040-6638
SCOPUS: 2-s2.0-84995477306
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

65

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.