Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12148
Назив: Stereospecific ligands and their complexes. XXII. Synthesis and antitumor activity of palladium(II) complexes with some esters of (S,S)-ethylenediamine-N,N′-di-(2,2′-di(4-hydroxy-benzyl))-acetic acid
Аутори: Stojković, Danijela
Jevtić, Verica
Radic G.
Todorovic, Danijela
Petrovic M.
Zaric, Milan
Nikolic, Ivana
Baskić D.
Trifunović, Srećko
Датум издавања: 2015
Сажетак: © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved. Four new ligands and their palladium(II) complexes of general formula R2-S,S-eddtyr (L1-L4) and [PdCl2(R2-S,S-eddtyr)] (C1-C4) (R = ethyl, n-propyl, n-butyl and n-pentyl; S,S-eddtyr·2HCl = ethylenediamine-N,N′-di-(2,2′-di(4-hydroxy-benzyl))-acetic acid dihydrochloride have been synthesized and characterized by microanalysis, infrared, 1H and 13C NMR spectroscopy. Cytotoxicity for ligands and complexes on two different cell lines (human breast cancer, MDA-MB-231 and human lung cancer, A549 cell lines) and human chronic lymphocytic leukemia cells (CLL) was investigated using MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide) assay.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12148
Тип: article
DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2014.12.001
ISSN: 0162-0134
SCOPUS: 2-s2.0-84919934753
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac
Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

99

Број преузимања

4

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.