Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12197
Назив: The effect of the molecular properties of calcium channel blockers on their elimination route
Аутори: Trbojevic-Stanković J.
Odovic J.
Jelic, Ratomir
Nešić D.
Stojimirovic B.
Часопис: Archives of Biological Sciences
Датум издавања: 1-јан-2015
Сажетак: Calcium channel blockers (CCBs) are among the most widely used drugs in cardiovascular medicine. In this study, nine CCBs (amlodipine, felodipine, isradipine, nicardipine, nifedipine, nimodipine, nisoldipine, verapamil and diltiazem) were investigated to assess the relationship between their molecular properties and elimination data obtained from literature. The descriptors of the molecular properties of CCBs were calculated using three software packages. The relationship between computed molecular properties and elimination data collected from relevant literature, initially investigated with simple linear regression analysis, showed poor correlation (R2 < 0.25). Application of molecular weight or volume data as additional independent variable, multiple linear regression (MLR) revealed better correlations (R2 ~ 0.38) between CCB renal and fecal elimination data and their lipophilicity. Excluding nimodipine from the calculations resulted in more acceptable correlations. The best correlations were established after computed lipophilicity descriptor and molecular weight were applied (R2 = 0.66 with acceptable probability value).
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12197
Тип: Article
DOI: 10.2298/ABS150127039T
ISSN: 03544664
SCOPUS: 84950140507
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac
[ Google Scholar ]

Број прегледа

17

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте    Захтев за копију


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.