Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12289
Назив: Effects of manufacturing conditions and heating on properties of electrochemically produced magnetite nano-powders
Аутори: Mamula Tartalja D.
Vulićević L.
Radisavljević, Ivana
Mitric M.
Andrić V.
Kuzmanović B.
Medic Ilic, Mirjana
Ivanovic, Nenad
Датум издавања: 2014
Сажетак: Electrochemical (EC) synthesis of magnetite (Fe3O4) nano-powders of specific characteristics is investigated in the range of current densities of J=200-1000 mA/dm2, and temperatures of T=295-361 K. The obtained powders and their modification upon heating in air and argon atmosphere are examined by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), transmition electron microscopy (TEM), laser light scattering particle size distribution measurements, magnetic measurements by Faraday method and SQUID, and measurements of specific electrical resistivity. It has been established that structure, morphology, magnetic and electrical properties of the powders can be adjusted by using adequate EC synthesis conditions, and/or by their subsequent heating in the appropriate atmosphere. The temperature induced magnetite reordering, the magnetite to maghemite (γ-Fe2O 3), and the maghemite to haematite (α-Fe2O 3) phase transitions were examined, too. © 2013 Elsevier Ltd and Techna Group S.r.l.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12289
Тип: article
DOI: 10.1016/j.ceramint.2013.09.077
ISSN: 0272-8842
SCOPUS: 2-s2.0-84889098023
Налази се у колекцијама:Faculty of Technical Sciences, Čačak

Број прегледа

95

Број преузимања

4

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.