Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12432
Назив: Values of MMP-2 and MMP-9 in Tumor Tissue of Basal-Like Breast Cancer Patients
Аутори: Radenković J.
Konjević G.
Jurisic, Vladimir
Karadzic K.
Nikitović M.
Gopčević K.
Датум издавања: 2014
Сажетак: Gelatinase A (MMP-2) and gelatinase B (MMP-9) are proteolytic enzymes involved in process of tumor invasion, and they are considered as possible tumor markers in breast cancer patients. In this study, we measured activity of latent and active form of MMP-2 and MMP-9 in tumor and adjacent tissue of 60 breast cancer patients by SDS-PAGE zymography. The activity of both form of gelatinases significantly increased with each advancing clinical stage of disease. ProMMP-9 and aMMP-9 activity in tumor tissue shows a positive association with tumor size. Patients with lymph node involvement have higher proMMP-2, aMMP-2 and aMMP-9 activity than node negative patients. Steroid receptor-negative tumors had enhanced aMMP-2 and aMMP-9 activity. Patients with basal-like cancers had higher proMMP-2 tumor activity and aMMP-2 adjacent tissue activity compared to patients with luminal A tumors. Patients with negative hormone receptors are associated with increased activity of both form of gelatinases in adjacent tissue. Reported increased activity of MMP-2 in tumor and adjacent tissue of basal-like tumors implicates that MMP-2 might have a role in aggressive biology of basal-like cancers. Additional investigations regarding molecular pathways in adjacent tissue could give better insight into aggressive nature of basal-like carcinomas. © 2013 Springer Science+Business Media New York.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12432
Тип: article
DOI: 10.1007/s12013-013-9701-x
ISSN: 1085-9195
SCOPUS: 2-s2.0-84891625671
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac

Број прегледа

116

Број преузимања

5

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.