Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12741
Назив: ICT as a factor of destination competitiveness: The case of the republics of former Yugoslavia
Аутори: Milićević, Snežana
Petrović J.
Đorđević, Nevena
Датум издавања: 2020
Сажетак: © 2020 Snežana Milićević et al., published by Sciendo 2020. The purpose of this paper is to analyze the impact of the Information and communication technology (ICT) on the competitiveness of the republics of former Yugoslavia (Serbia, North Macedonia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Croatia and Slovenia) as tourism destinations. This paper relies on the correlation analysis and panel regression method. Regression analysis has examined the impact of the ICT on the competitiveness of the republics of Former Yugoslavia (Serbia, North Macedonia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Croatia and Slovenia) as tourism destinations. The destination competitiveness is measured by international tourist arrivals and international tourism receipts, while the ICT is measured by the ICT Development Index (IDI). The results indicate that the IDI use has a significant impact on the number of international tourist arrivals and an indirect positive impact on the international tourism receipts. The originality of the research lies in the fact there are no previous studies about the impact of ICT on the competitiveness of the republics of former Yugoslavia as tourism destinations. This study contributes to a better understanding of the impact of ICT on the competitiveness of a tourism destination by linking the IDI with tourist arrivals and tourism revenues.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12741
Тип: article
DOI: 10.2478/mmcks-2020-0022
ISSN: 1842-0206
SCOPUS: 2-s2.0-85094891976
Налази се у колекцијама:Faculty of Hotel Management and Tourism, Vrnjačka Banja

Број прегледа

66

Број преузимања

4

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.