Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12760
Назив: Influence of dialysis modality on the treatment of anemia in patients with end-stage kidney disease
Аутори: Hamzagić, Nedim
Andjelkovic, Marija
Stanojević-Pirković, Marijana
Čanović, Petar
Zaric, Milan
Petrovic, Dejan
Датум издавања: 2020
Сажетак: © 2020, University of Kragujevac, Faculty of Science. All rights reserved. Anemia is a common complication among the patients with end-stage kidney disease. Management of anemia is influenced by several factors: iron deficiency, subtherapeutic dosage of erythropoietin, microinflammation, vitamin D de-ficiency, increased iPTH levels and inadequate hemodialysis. The aim of the study was to examine impact of dialysis mo-dality on blood hemoglobin level as well as status of iron, status of vitamin D, hemodialysis adequacy and erythropoietin dose. The study included 120 patients which were divided into two groups: the group of patients treated with hemodiafiltra-tion and the group of patients treated with standard hemo-dialysis. For statistical analysis Kolmogorov-Smirnov test, Student’s t-test and Mann-Whitney U-test were used. Blood hemoglobin level and parameters of hemodialysis adequacy (Kt/V index, spKt/V index, URR index), hemato-crit ad protein catabolic rate (nPCR) were statisticaly significant lower in patients treated with regular hemodialysis compared to patients treated with regular hemodiafiltra-tion. Serum ferritin level, C-reactive protein level and av-erage monthly dose of intravenous iron were higher in the patients treated with regular hemodialysis compared to patients treated with hemodiafiltration. Patients treated with hemodiafiltration have lower grade of microinflammation, better iron status and better control of anemia compared to the patients treated with regular hemodialysis. Dialysis modality is an important factor that influences management of anemia in the patients with end-stage kidney disease.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12760
Тип: article
DOI: 10.2478/sjecr-2018-0050
ISSN: 1820-8665
SCOPUS: 2-s2.0-85083010267
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac

Број прегледа

127

Број преузимања

6

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.2478_sjecr-2018-0050.pdf532.26 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons