Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12853
Назив: The Zn(S-pr-thiosal)<inf>2</inf> complex attenuates murine breast cancer growth by inducing apoptosis and G1/S cell cycle arrest
Аутори: Benazic S.
Silconi Z.
Jevtovic A.
Jurisevic M.
Milovanovic, Jelena
Mijajlovic M.
Nikolic, Milos
Kanjevac, Tatjana
Potočňák I.
Samoľová, Erika
Ratković, Zoran
Radic G.
Milovanovic, Marija
Pantic, Jelena
Arsenijevic, Nebojsa
Radosavljevic, Gordana
Датум издавања: 2020
Сажетак: © 2020 Newlands Press. Aim: We investigated the antitumor effects of zinc(II) complex with S-propyl thiosalicylic acid [Zn(S-pr-thiosal)2] in 4T1 murine breast cancer model. Results: The Zn(S-pr-thiosal)2 complex reduced primary tumor growth in vivo and induced tumor cell apoptosis. The Zn(S-pr-thiosal)2 complex disrupted the balance between pro- and antiapoptotic Bcl-2 family members in 4T1 cells and induced G1/S cell cycle arrest. The Zn(S-pr-thiosal)2 complex increased the percentage of p16, p21 and p27 positive 4T1 cells. There was a significantly decrease in expression of STAT3 and its targets c-Myc and cyclin D3 in 4T1 cells treated with the Zn(S-pr-thiosal)2 complex thus contributing to G1/S cell cycle arrest and/or apoptosis. Conclusion: Our data suggest that the Zn(S-pr-thiosal)2 complex restricted tumor growth through induction of mitochondrial-driven apoptosis and suppression of cell cycle progression.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12853
Тип: article
DOI: 10.4155/fmc-2019-0215
ISSN: 1756-8919
SCOPUS: 2-s2.0-85085263629
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac
Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

192

Број преузимања

5

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.