Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12875
Назив: IoT Based Occupancy Detection System with Data Stream Processing and Artificial Neural Networks
Аутори: Markovic D.
Vujičić, Dejan
Stamenković Z.
Randjić, Siniša
Датум издавања: 2020
Сажетак: © 2020 IEEE. This paper presents a model of an occupancy detection system based on artificial neural networks and data stream processing. With already available datasets, an artificial neural network was trained and the accuracy of 98.88% was achieved. Furthermore, data stream processing can be used as a part of the system for collecting and analysing data from IoT devices and their sensors.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12875
Тип: conferenceObject
DOI: 10.1109/DDECS50862.2020.9095715
SCOPUS: 2-s2.0-85085862230
Налази се у колекцијама:Faculty of Technical Sciences, Čačak

Број прегледа

116

Број преузимања

9

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.