Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12900
Назив: Mode coupling in bent and twisted step-index plastic-clad silica fibers
Аутори: Savovic, Svetislav
DJORDJEVICH, Alexandar
Датум издавања: 2020
Сажетак: © 2020 Astro Ltd. The state of mode coupling in bent and twisted step-index plastic-clad silica fibers is investigated in this article by the numerical solving of the time-independent power flow equation. The coupling length L c at which the equilibrium mode distribution is achieved and the length z s of the fiber required for achieving the steady-state mode distribution are obtained. It was found that the bent and twisted step-index plastic-clad silica fiber investigated in this work shows a much stronger mode coupling than the straight plastic-clad silica fiber. As a result, the coupling lengths where equilibrium mode distribution is achieved, and the lengths of fiber required for achieving a steady-state mode distribution for bent and twisted fibers, are much shorter than corresponding lengths for straight fibers.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12900
Тип: article
DOI: 10.1088/1612-202X/ab6de8
ISSN: 1612-2011
SCOPUS: 2-s2.0-85083979652
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

61

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.