Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13168
Назив: Savremeni mediji u nastavi muzike – didaktičke specifičnosti i potencijali
Аутори: Ivanovic, Marija
Часопис: Zbornik radova
Датум издавања: дец-2019
Сажетак: The paper discusses the phenomenon of modern media today, as well as the possibility of their application in education, with particular reference to the technologies and potential of the Internet, social networks and applications in teaching music and learning musical contents. There was talk about didactic specifics and poten­tials of modern media in teaching music and how they can be integrated into teaching music. The aim of the paper is to provide an overview of the modern media that can serve the development and improvement of the quality of music education.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13168
Тип: Article
DOI: 10.46793/Zbradova21.227I
ISSN: 2560-550X
Налази се у колекцијама:Faculty of Teacher Education, Užice
[ Google Scholar ]

Број прегледа

17

Број преузимања

2

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
15-Marija-Ivanovic.pdf1.88 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons