Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13339
Назив: Tehnološke akvizicije kao instrument podrške unapređenju inovativnog potencijala preduzeća
Аутори: Savović, Slađana
Zlatanović, Dejana
Nikolić, Jelena
Часопис: Ekonomski horizonti
Датум издавања: 2021
Сажетак: In line with the open innovation paradigm, technology acquisitions which seek to gain access to new technologies and knowledge are becoming an important strategic tool for enhancing the innovative potential of companies. This research study is aimed at showing how technology acquisitions can help companies be more successful in making an innovation a reality. In that sense, various possibilities of improving companies’ innovative potential after the implementation of technology acquisitions are analyzed in the paper. The challenges that companies are faced with in a period after technology acquisitions are explained and possible ways to overcome those challenges are indicated as well. The results of the conducted empirical research in the impact of technology acquisitions on a company’s innovation are presented. The paper confirms the fact that the process of acquiring technology and knowledge from external sources and the harmonization of external knowledge with the internally developed knowledge base improve a company’s innovative potential. Additionally, the research results show that acquisitions increase the likelihood of innovation in integration companies. Innovations are also made a reality much faster than they would be without the cooperation of companies.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13339
Тип: Article
DOI: 10.5937/ekonhor2101003S
ISSN: 1450-863X
Налази се у колекцијама:Faculty of Economics, Kragujevac
[ Google Scholar ]

Број прегледа

10

Број преузимања

1

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
1450-863X2101003S.pdf686.81 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons