Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13340
Назив: Obelodanjivanja o segmentima u finansijskim izveštajima akcionarskih društava u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj
Аутори: Obradović, Vladimir
Milašinović, Marko
Bogićević, Jasmina
Часопис: Ekonomski horizonti
Датум издавања: 2021
Сажетак: Information about the segments of a company is an important basis for making business decisions. In order for decisions based on segment information to be adequate, that information should be communicated in accordance with regulations. This paper is aimed at examining the adequacy of the segment information of listed companies in the Republic of Serbia and the Republic of Croatia and determining whether the volume of disclosed financial segment information is related to the company size and character of the audit firm. The research reveals that, in general, the disclosure of segment information is not fully in line with the International Financial Reporting Standard 8 - Operating Segments and that the jointstock companies with a higher value of their total assets disclose financial segment information in more detail. However, there is no statistically significant difference in the amount of the segment information disclosed between the companies whose financial statements are audited by large audit firms and those that are the clients of other audit firms.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13340
Тип: Article
DOI: 10.5937/ekonhor2101055O
ISSN: 1450-863X
Налази се у колекцијама:Faculty of Economics, Kragujevac
[ Google Scholar ]

Број прегледа

23

Број преузимања

7

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
1450-863X2101055O.pdf510.83 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons