Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13342
Назив: Modelling of the information system for monitoring the activities of a travel agency
Аутори: Paunović, Lidija
Veljović, Alempije
Датум издавања: 2018
Сажетак: The field of research of this paper is focused on modelling the information system, in order to improve the operation of travel agencies. By combining modern methods, information technologies and their practical applications, systems have been developed to facilitate access to relevant information as well as to monitor the business activities of travel agencies. The research subject of this paper refers to the improvement of the business of travel agencies through the introduction of an information system into the processes of agency business. The goal of the research is to design and develop a universal information system that will provide a more efficient and effective business for travel agencies in order to respond better to the demands of the users (both internal and external). The development of CASE (Computer Aided Software Engineering) tools i.e. BPwin, (Bussines Process for Windows) for business process modelling (the IDEF0 - Integrated Computer Aided Manufacturing DEFinition for Function Modelling standard) and Erwin (Entity Relationships for Windows) for data modelling (the IDEF1X - Integration DEFinition for information modelling standard), have enabled the modelling of the information system for monitoring the agency business. The research was carried out through the realization of functional, informational and applied modelling.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13342
Тип: article
DOI: 10.5937/menhottur1801031P
ISSN: 2620-0279
Налази се у колекцијама:Faculty of Technical Sciences, Čačak

Број прегледа

106

Број преузимања

13

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
2620-02791801031P.pdf615.18 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons